Денес Амбасадорот на САД во Република Македонија го посети погонот за производство на АДУТ ГВН и имаше прилика да се запознае со новите производи кои се подготвуваат и пакуваат во нашиот производствен капацитет.