Композитни материјали се користат подолго време во сите области на градба, и повеќе од 50 години во градежништвото за армирање на бетон, како алтернатива со големи предности во однос на традиционалниот процес на засилување со железо и челик.

mk_MK