Денес особено задоволство ни беше што во Адут ГВН имавме посета од страна на Проф. Д-р Радмил Поленаковиќ и М-р. Бојан Јовановски, придружувани од координаторот на проектот Димитар Тасевски