Уште еден предизвик со убав резултат. Осушена органска аронија чувана во зимски услови.