Средба со Земјоделци во Општина Кривогаштани
Средба со Земјоделци во Општина Могила 14.03.2020
Средба со Земјоделци во Општина Св.Николе 24.02.2020
Средба со земјоделци во Општина Облешево – Чешиново 24.02.2020
Средба со Земјоделци во Општина Пробиштип 24.02.2020
Средба со Земјоделци во Општина Босилово 06.03.2020
    
 

 

mk_MK