Средба со Земјоделци во Општина Кривогаштани

Средба со Земјоделци во Општина Могила 14.03.2020

Средба со Земјоделци во Општина Св.Николе 24.02.2020

Средба со земјоделци во Општина Облешево – Чешиново 24.02.2020

Средба со Земјоделци во Општина Пробиштип 24.02.2020

Средба со Земјоделци во Општина Босилово 06.03.2020

    

 

 

mk_MK