Области на примена на структури на композитни профили:
Нафта и гас
Хемиска индустрија
Производствени компании
Архитектонски решенија
Земјоделството
Третман на вода и отпадни води
Пристаништа и крајбрежни објекти
Изградба на автопати
Железници
Енергија и комуникации
Отворени профили
Отворени профили изработени од композитни материјали имаат многу широка примена, на пример:
Пешачки мостови и премини
Технолошки површини и транзиции
Железнички платформи
Возења и скали
Складишта
Хангари
Автоперални и сервисни центри
Фасади на куќи и огради
ПЛАВАЧИ, СКАЛИ, КРЕВИ, КАТИ
Можно е да се направат исклучително квалитетни отворени профили, растојанија, чекори од композитниот материјал.
ПРЕДНОСТИ НА КОМПОЗИТНИ МАТЕРИЈАЛИ:
Високи физички и механички својства
Ниска специфична тежина (4,5 полесна од челик)
Диелектрични својства
Отпорност на времето
Широк работен опсег на температура (+ 50… -50)
Хемиска отпорност
Можна конструкција со противпожарна заштита
Рок на траење повеќе од 25 години
Цевки
Ние нудиме:
Кружна цевка
Брановидна цевка
Квадратна цевка
Правоаголна цевка
mk_MK