Дел од атмосферата на предавањето организирано од Академијата на Науките и Уметностите на Р.Македонија, на кој Адут ГВН зеде свое активно учество.

Проект за развој на компетитивност и иновативност.

Општина Ќустендил, Р.Бугарија