Гости од Prospecierara, Министерство за Земјоделство Шумарство и Водостопанство, и Програма ИМЕ