Предности:
Постојани производи со висок квалитет
Неограничен капацитет за производство (4 фабрики во РФ)
Брзо производство
Широк спектар на производи
Флексибилни цени
Можност за правење производи под брендот на клиент
Производи со високи експлоатациони својства

 

mk_MK